Deelname aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker loont

Sinds de start van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker is er een sterke daling in de sterftecijfers door dikkedarmkanker. Dat blijkt uit recente cijfers van Stichting Kankerregister (BCR) en het Centrum voor Kankeropsporing (CvKo).

Sinds 2013 stuurt het Centrum voor Kankeropsporing – in opdracht van de Vlaamse overheid – meer dan 700.000 mannen en vrouwen tussen 50 en 74 jaar elk jaar een gratis stoelgangtest. Deze stoelgangtest kan eenvoudig en snel thuis worden afgenomen. En dat werpt zijn vruchten af, zo blijkt uit de cijfers: 75 procent van de kankers die door het bevolkingsonderzoek gevonden worden, bevinden zich in een goed behandelbaar stadium.

“Het bevolkingsonderzoek heeft zijn nut al bewezen”, aldus Patrick Martens, directeur van het CVkO. “Sinds de opstart in 2013 zien we namelijk dat er veel meer poliepen gevonden worden. Een kleine ingreep kan dan een verdere ontwikkeling naar kanker voorkomen.”

En dat lijkt nu al een impact te hebben op de sterfte door dikkedarmkanker in de leeftijdsgroep van het bevolkingsonderzoek. Vooral bij mannen is de daling snel zichtbaar, omdat de ziekte bij hen meer voorkomt.

Grotere kans op genezing

Directeur Patrick Martens: “Er doen meer vrouwen mee dan mannen, terwijl de stoelgangtesten bij mannen net vaker afwijkend zijn. En: de jongste groepen doen het minste mee. Onderzoek bij onze doelgroep toont aan dat één van de meest voorkomende reden om niet mee te doen is ‘ik heb geen klachten, ik voel me goed, ik heb geen symptomen’, of ‘het zit niet in de familie’. We moeten duidelijk maken aan de Vlamingen dat we met dit Bevolkingsonderzoek juist bij personen die nog geen klachten of symptomen hebben, de voorlopers van dikkedarmkanker willen vinden. De stoelgangtest is juist bedoeld voor 50-74-jarigen die zich goed voelen. Net door er op tijd bij te zijn, is de kans op genezing veel groter.”

Niet-deelnemers benaderen

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke vult aan: “In elk Bevolkingsonderzoek neemt een aanzienlijk deel van de doelgroep nooit deel. We zullen daarom verder inzetten op nieuwe kanalen om deze nooit-deelnemers te bereiken. De vaccinatiecampagne toont aan dat dialoog en het gesprek aangaan werkt. We moeten de nooit-deelnemers actiever gaan benaderen, om zo de kanker in een vroeger stadium op te sporen zodat genezing nog mogelijk is. Dit kankeronderzoek maakt dan ook een belangrijk deel uit van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid.”

Meer info en cijfers vind je hier.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen