← Vorige

Actieweek 'Gezond Binnen, ook in de winter'

De Actieweek ‘Gezond Binnen’ loopt elk jaar in november. Dit jaar gaat de actieweek door van 21 tot 25 november 2022 en is de insteek ‘Gezond Binnen, ook in de winter.

Tijdens deze energiecrisis focussen we vooral op adviezen die je kan geven over ventileren en verluchten in tijden waar energieprijzen de pan uit swingen. Maar ook tips rond hout stoken, CO-vergiftiging of waar je op kan letten tijdens een gesprek of een huisbezoek. 

Kortom alle nodige informatie om het ook tijdens de winter gezond binnen te houden!
 

Voor wie?

De algemene bevolking 
 

Wie kan er met de actieweek Gezond Binnen aan de slag? 

Lokale besturen, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, energiesnoeiers, renovatiecoaches, opbouwwerkers, wijkgezondheidscentra, OCMW's, ...
 

Waarom?

Een gezonde binnenlucht is cruciaal voor een goede gezondheid en een gezond thuis. Een combinatie van structurele problemen aan de schil van een huis en onaangepast bewonersgedrag, kan ervoor zorgen dat er sprake is van ongezonde binnenlucht. Toch kan je al heel wat bereiken door te focussen op het gedrag van de bewoner. 

Om dit probleem op te lossen, is er meer nodig dan bewustwording. Een ongezonde binnenlucht is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld met alle gevolgen van dien voor de bewoners, gaande van gezondheidsproblemen tot sociale uitsluiting. Om hier iets aan te veranderen, is er een mix van interventies nodig en moet er méér gebeuren dan bewoners gewoon informatie geven. Daarom wordt in deze campagne gekeken naar een structurele aanpak, gebaseerd op de principes van Health in All Policies. Want een goede ondersteuning en begeleiding, in combinatie met beleidsmatige en omgevingsinterventies, zorgen voor structurele oplossingen.  

De actieweek 'Gezond binnen, ook in de winter' zet extra in op samenwerking om de 'Gezond Wonen'-boodschap zo goed mogelijk te verspreiden. Zo kan je vanuit verschillende domeinen (gezondheidsdienst, woondienst,…) gezondheidswinst boeken.

 

Praktisch 

Draag mee de boodschap uit van de actieweek door:

  • de website “Gezond binnen, ook in de winter” waarop alle adviezen en tips handig gebundeld staan mee bekend te maken,
  • een infoartikel en leuke vormgegeven sociale mediaberichten om via jouw kanalen de boodschap te verspreiden,
  • de digitale folder te verspreiden,
  • de downloadbare infofiche met laagdrempelige informatie “houd de lucht in je huis gezond” door te nemen,
  • de e-mailbanner te gebruiken,
  • een vorming ‘Gezond binnen, ook in de winter’ aan te vragen/in te plannen.

Het Logo zet je op weg 

Wil je een actie organiseren rond gezond binnenmilieu? Of een andere actie op poten zetten rond gezondheid en milieu? Neem contact op met de medisch milieukundige van jouw Logo.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen