Behoeftebevraging procesbegeleiding voor woonzorgcentra

Het Agentschap Zorg en Gezondheid kondigde het begin dit jaar al aan. Voorzieningen in zorg en welzijn krijgen binnenkort hulp om hun preventief gezondheidsbeleid vorm te geven. Het project start in woonzorgcentra (WZC). Procesbegeleiders zullen de voorzieningen begeleiding en advies geven bij preventie. In een eerste fase krijgen WZC advies en begeleiding bij het preventief werken aan mondgezondheid, valrisico's, ondervoeding en/of gebruik van psychofarmaca. Het WZC kiest zelf het aandachtsgebied. 

Stap in als woonzorgcentra en neem je engagement om op termijn het project een duurzame plaats te geven in je preventiebeleid. 

Het is voor ons waardevol om jouw mening te horen over de rol van de procesbegeleider. Je input wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van het project.

Praktisch

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen