Cijfers bevolkingsonderzoeken 2017 bekend

Deelnemers aan bevolkingsonderzoeken naar kanker worden steeds sneller doorverwezen indien verder onderzoek nodig is. Dat blijkt uit het jaarrapport 2018 van het Centrum voor Kankeropsporing en de Stichting Kankerregister. In 2019 zullen ook 51- en 52-jarigen worden uitgenodigd voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker, in 2020 ook 50-jarigen.


Minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Dankzij onze Bevolkingsonderzoeken Borst-, Dikkedarm- en Baarmoederhalskanker krijgen jaarlijks meer dan 1.400.000 Vlamingen de uitnodiging om zich te laten onderzoeken. We zien dat die onderzoeken erin slagen kankers in een vroeg stadium op te sporen,. Maar we moeten blijven zoeken naar manieren om mensen goed te informeren.”


Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

Mannen en vrouwen van 53 tot en met 74 jaar krijgen om de 2 jaar gratis een stoelgangtest (iFOBT) thuis opgestuurd om (voorlopers van) dikkedarmkanker vroegtijdig op te sporen.

68,3% van die groep deed de test in 2017, waarmee de gezondheidsdoelstelling van 60% tegen 2020 gehaald wordt. Toch neemt 31,7% niet deel aan de vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker. De minister heeft beslist om in 2019 de 51- en 52-jarigen uit te nodigen. In 2020 volgen ook de 50-jarigen.
Het CvKO moet verder inzetten om het percentage zonder dekking te verlagen. Uit focusgroepen blijkt dat niet-deelnemers vaak onvoldoende geïnformeerd zijn. Anderen denken dat screening niet nodig is, terwijl screening net bedoeld is voor mensen zonder klachten en zonder verhoogd risico. De grote uitdaging bestaat er in meer in te zetten op het op maat informeren van de doelgroep en van kwetsbare groepen in het bijzonder.
 
 

Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Bij het Bevolkingsonderzoek Borstkanker blijft de deelnamegraad stabiel. In 2017 was de totale dekkingsgraad 65,2% We streven naar een totale dekkingsgraad van 75% in 2020.
 

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

We streven ernaar dat tegen 2020 65% van de vrouwen van 25 tot en met 64 jaar zich driejaarlijks laat screenen voor baarmoederhalskanker door middel van een uitstrijkje. In 2017 voldeed 62,2 % hieraan.
 
Voor lokale deelnamecijfers kan je steeds bij jouw Logo terecht.
 
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen