Deelname aan Bevolkingsonderzoeken naar kanker herpakt zich

Het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) onderzocht de impact op korte termijn van de tijdelijke stop van de Bevolkingsonderzoeken naar kanker door COVID-19. Uit de resultaten blijkt dat deze tijdelijke stop in Vlaanderen weinig negatieve gevolgen heeft teweeggebracht en dat de heropstart van de Bevolkingsonderzoeken vlot is verlopen.

Voor de Bevolkingsonderzoeken Dikkedarmkanker en Baarmoederhalskanker kregen vrijwel alle personen die een uitnodiging moesten ontvangen in 2020 effectief een uitnodiging. Door de flexibele aanpak werd de achterstand van uitnodigingen snel weggewerkt. Voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker werd de achterstand iets minder snel weggewerkt, aangezien het aantal onderzoeken door COVID-19 sterk afnam, terwijl het aantal uit te nodigen vrouwen toenam.

Geen impact door COVID-19 op de bereidheid tot deelname

Uit onderzoek blijkt dat Vlamingen even bereid zijn om aan de Bevolkingsonderzoeken deel te nemen als voor COVID-19. Dit is deels te danken aan de vele mediacampagnes die benadrukten dat een arts- of ziekenhuisbezoek veilig konden gebeuren. De impact van COVID-19 op deelname aan onze Bevolkingsonderzoeken naar kanker blijkt dus beperkt.

Amper achterstallige kankerdiagnoses door de tijdelijke stop

Eind 2020 bleef het aantal achterstallige kankerdiagnoses beperkt, ondanks de tijdelijke stop van de Bevolkingsonderzoeken naar kanker door COVID-19. De kleine daling in deelname is mogelijks één van de redenen hiervoor. Ook het screeningsinterval, dat in 2020 gemiddeld langer was, veroorzaakte volgens recente internationale studies geen negatieve invloed op de stadia van eventuele gevonden kankers.

Bevolkingsonderzoeken naar kanker
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen