Enquêtes n.a.v. coronacrisis en -maatregelen

De maatregelen die onze overheid treft voor de bestrijding van COVID-19 hebben een grote weerslag op onze levensstijl. "Blijf in uw kot" weergalmt overal. En velen onder ons doen hun uiterste best om hun steentje bij te dragen en maximaal thuis te blijven, of werken in de cruciale sectoren. 

Wat doet het met ons om thuis te blijven of om te gaan met enorme stress en aanpassingen? Hoe verloopt de combinatie gezin en thuiswerken? Gaan we minder of net meer drinken en roken? Welke invloed hebben de maatregelen op het klimaat?

De coronacrisis leent zich tot heel wat wetenschappelijk onderzoek. Ieder van ons kan daar een steentje aan bijdragen door enquêtes van wetenschappelijke instanties in te vullen.


Wij geven hier een overzicht van de lopende bevragingen die je mee kan verspreiden:

  • Je kan nu deelnemen aan het derde deel van de COVID 19-gezondheidsenquête van Sciensano, die focust op onze ervaringen, onze gezondheid en ons welzijn tijdens de afbouw van de maatregelen. De resultaten van het eerste deel van Sciensano vind je hier. De resultaten van het tweede deel, dat onder meer onze leefgewoonten en ons mentaal welzijn bevroeg, kan je hier vinden. 
  • Hoe ga jij om met corona? Wetenschappers hebben onze hulp nodig. Elke dinsdag vanaf 10u kan je een bevraging van de Universiteit Antwerpen invullen. Via dezelfde link vind je de resultaten van de voorbije weken. 
  • Onderzoekers van de VUB, Universiteit Maastricht en HOGENT zijn benieuwd naar hoe 60-plussers de coronacrisis beleven. Je kan anoniem deelnemen via deze link.

  • Werk je in een woonzorgcentrum of draag je zorg voor een ouder familielid die thuis of in een assistentiewoning verblijft? Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen en het Institute for the Future van de KULeuven onderzoeken hoe we ervaringen en inzichten kunnen verzamelen van mensen die betrokken zijn bij ouderenzorg in deze crisissituatie, al dan niet professioneel. Deelnemen kan hier.

  • Universiteit Gent organiseert een bevraging naar het welbevinden tijdens de coronacrisis. Je vindt de vragenlijst hier
  • het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten organiseren met onderzoeksbureau Indiville een enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilen ze naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden.

  • Ervaringen en beleving van de openbare ruimte tijdens de coronacrisis van Infopunt Publieke Ruimte. Je vindt de vragenlijst hier.
  • De 'Apart Together'-studie: een onderzoek, gecoördineerd door Universiteit Gent, naar de impact van corona op het welzijn en de leefsituatie van vluchtelingen en mensen met migratie-achtergrond.

  • Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia bevraagt personen met een handicap om een beter zicht te krijgen op de impact van de coronamaatregelen op hun leven. Er zijn twee vragenlijsten: een die peilt naar de impact op personen met een handicap en een over de impact op naasten van personen met een handicap. Je kan de vragen beantwoorden tot 1 juni 2020.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen