Jongeren beginnen steeds later met alcohol

Alcohol is nog steeds de meest gebruikte drug bij jongeren. Maar Vlaamse jongeren beginnen wel later met het drinken van alcohol. Dat blijkt uit de jaarlijkse leerlingenbevraging van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD).

De onderzoeksresultaten uit het schooljaar 2016-2017 brengen enkele nieuwe trends aan het licht. Zo blijft alcohol duidelijk de meest gebruikte drug. Meer dan de helft van de leerlingen (53,3%) dronk het jaar voor de bevraging alcohol. Eén op acht deed dat zelfs op regelmatige basis, gaande van wekelijks tot dagelijks (12,3%). Het goede nieuws is dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken, hoger ligt dan enkele jaren geleden. Het aantal jongeren dat alcohol dronk onder de 16 jaar daalde naar 40,6 procent in 2016-2017. Ter vergelijking: in het schooljaar 2007-2008 was dit nog 68 procent.

Het verbod om alcohol te verkopen of te verstrekken aan jongeren jonger dan 16, werpt dus zijn vruchten af. Het drinken van alcohol heeft bij jongeren een negatieve invloed op de hersenen, die nog volop in ontwikkeling zijn. Het VAD en de Hoge Gezondheidsraad raden daarom in hun richtlijn af om alcohol te gebruiken onder de 18 jaar.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat het tabaksgebruik bij de oudste leeftijdsgroepen hoog blijft. In 2017 rookte 26 procent van de 15-16-jarigen. Bij de 17-18-jarigen was dat maar liefst 41 procent. Wat betreft illegaal drugsgebruik wordt cannabis het meest gebruikt. In tegenstelling tot bij alcohol en roken is er bij cannabis geen daling in het gebruik.

Bekijk hier het volledige syntheserapport van de leerlingenbevraging van het VAD.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen