Nieuwe tool berekent gezondheidseffecten van geluidshinder en luchtverontreiniging

De impact van onze leefomgeving op onze gezondheid is niet te onderschatten. Bij het bepalen van een gezondheids- en milieubeleid is het dan ook belangrijk om inzicht te hebben in de te verwachten gezondheidseffecten van blootstelling aan zaken als geluidshinder of luchtverontreiniging. Daarom ontwikkelde het Agentschap Zorg en Gezondheid de Environment Health Impact Simulator (E-HIS).

Verwachte ziektelast

E-HIS probeert een antwoord te geven op vragen zoals:

  • Waar in mijn gemeente of eerstelijnszone kan ik de meeste nieuwe gevallen van astma of andere ziektes gerelateerd aan stikstofdioxide (NO2) verwachten?
  • Zijn er binnen mijn gemeente verschillen in verwachte gezondheidseffecten?
  • Hoe kunnen gezondheidskosten gerelateerd aan sterke geluidshinder visueel gemaakt worden?

De simulator berekent de verwachte ziektelast ten gevolge van milieublootstelling aan geluidshinder en luchtverontreiniging (PM2,5, PM10 en NO2).

Deze milieugezondheidsdata, bestaande uit extra ziektegevallen door de polluenten enerzijds en de kosten die hierdoor ontstaan anderzijds, kunnen dienen als onderbouwing voor het gezondheids- en milieubeleid.

Aan de slag?

Meer informatie en de procedure voor toegang tot E-HIS vind je via www.zorg-en-gezondheid.be/E-HIS. Met vragen over de simulator of voor ondersteuning kan je terecht bij de medisch milieukundige van het Logo in je regio.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen