Nieuwe versie van Gezondheidskompas zet in op gebruiksvriendelijkheid

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe versie van het Gezondheidskompas gelanceerd. Dat is een online applicatie die inzicht geeft in gezondheidsrisico’s zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Het Gezondheidskompas is beschikbaar sinds 2019. De applicatie zet verder in op preventieve gezondheidszorg en versterkt zelfzorg, zelfredzaamheid en gezondheidsgeletterdheid van de burger. Ze is vrij toegankelijk voor iedereen en peilt op basis van een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst naar leefstijl en gezondheidsrisico’s. De gebruiker ontvangt een persoonlijk advies met tips voor een gezondere leefstijl. Het kompas geeft daarnaast ook aan welke risicofactoren verdere opvolging vragen bij de huisarts.

Optimalisaties

Volgende optimalisaties zijn er in de nieuwe versie:

  • Het dashboard op de landingspagina biedt nu meerdere mogelijkheden. Je kan kiezen om het totale gezondheidsrisico te berekenen, maar ook om dit meer specifiek te doen voor enkel ‘diabetes en cardiovasculair risico’, ‘alcoholgebruik’ of ‘rookgedrag’. Zo hoef je niet telkens de hele vragenlijst te doorlopen om een antwoord op je vraag te krijgen.
  • De adviezen voor burger en huisarts werden geactualiseerd in overleg met de partners relevant voor elk onderdeel van de vragenlijst in het Gezondheidskompas (o.a. Vlaams Instituut Gezond Leven, Eetexpert, VAD, Consortium Tabakstop.be, …) .
  • Het resultaat van het Gezondheidskompas kan vanaf nu elektronisch naar de huisarts doorgestuurd worden via het platform e-Health. Zo wordt een belangrijk knelpunt weggewerkt voor een vlotter gebruik van het Gezondheidskompas.

Gebruik

Sinds de lancering in 2019 werd het Gezondheidskompas reeds door 38.000 Vlamingen ingevuld. In 2.850 gevallen werd de vragenlijst ook aan de huisarts bezorgd voor verdere opvolging.
 
Overgewicht blijkt de meest aanwezige risicofactor te zijn: meer dan de helft van alle personen die de vragenlijst invulden, heeft een BMI van meer dan 25. Ongeveer één derde van de personen boven de 45 jaar die de vragenlijst invulden, heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2.

Info voor huisartsen

Indien uw patiënt het Gezondheidskompas invult, kan deze kiezen om de resultaten al dan niet met u te delen. De patiënt kan de resultaten doorsturen via e-Health. U krijgt daarvan een melding in uw
e-HealthBox. U vindt in dit bericht (medidoc-formaat):

  • De leefstijladviezen die op basis van de ingevulde vragenlijst aan uw patiënt werden gegeven
  • Een link naar de ingevulde vragenlijst, waar u de ingevulde data kan nakijken en eventueel corrigeren
  • Doorverwijstips, indien noodzakelijk voor deze patiënt

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen