PFAS-vervuiling in kaart

De Vlaamse Regering maakte onlangs een digitale kaart beschikbaar waarop alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging worden aangeduid. Het gaat om meer dan 800 locaties in heel Vlaanderen waar verder onderzoek nodig is. Op de webpagina Maatregelen per gemeente | Vlaanderen.be vind je een interactieve kaart met al de sites die werden geïnventariseerd door onder meer gemeenten, brandweer, provincies e.d. In de groene zones is er geen PFAS-risico aangetoond of ingeschat.

Rode zones: specifieke no regret-maatregelen na metingen

In de rode zones zijn specifieke maatregelen van kracht op basis van een verkennend bodemonderzoek/eerste meetresultaten. Hier is verder onderzoek nodig om na te gaan in hoeverre er een risico is voor mens en milieu.

Aan alle inwoners binnen de rode zones wordt gevraagd om de no regret-maatregelen toe te passen totdat verder onderzoek de verontreiniging in kaart heeft gebracht. De no regret-maatregelen in rode zones zijn specifiek opgesteld voor deze locatie en zijn dus bekend bij het lokaal bestuur waar de risicosite ligt.

Heb je hierover vragen? Dan kan je terecht bij de milieudienst van jouw stad of gemeente.

Donkergele zones: tijdelijke no regret-maatregelen nabij risicosites

Op de kaart zie je ook donkergele cirkels. Dit zijn zones waar nog onderzoek loopt of waar het onderzoek nog opgestart moet worden. Het zal immers vele maanden duren om op alle risicosites een verkennend bodemonderzoek uit te voeren en deze onderzoeken te beoordelen. Daarom gelden er tijdelijke no regret-maatregelen, zodat de betrokken burgers hun gezondheid kunnen beschermen in afwachting van verder onderzoek. Deze tijdelijke maatregelen gelden in alle donkergele zones op de interactieve kaart.

In een zone van 100 meter rond deze sites gelden volgende no regret-maatregelen:

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, ouderen of personen met verminderde immuniteit, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van uw eigen kippen.

Grondwater

 • Gebruik geen grondwater als drinkwater.
 • Gebruik geen grondwater uit private grondwaterputten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.

Grond en afval

 • Laat kinderen niet spelen op het onverharde terrein van de site in kwestie.
 • Het verharde terrein op de site moet wekelijks met water schoongemaakt worden (afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden).
 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.

Hygiëne

Pas een goede hygiëne toe:

 • Was je handen, zeker voor de maaltijd.
 • Maak je huis binnen en buiten schoon met water.

Heb je vragen over deze algemene maatregelen? Neem dan contact op via pfas@vlaanderen.be of met de medisch milieukundige van je Logo.

Voor meer informatie over PFAS-vervuiling in Vlaanderen? Surf naar https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen