Preventiemethodieken.be bundelt methodieken, materialen en diensten

Ben je op zoek naar methodieken, materialen of diensten om binnen jouw organisatie te werken rond gezondheidspromotie? Dan kan je terecht op de website www.preventiemethodieken.be.

  
Heel wat organisaties die werken rond gezondheidspromotie gebruiken preventiemethodieken. Die bieden de gebruiker een kader om het preventieve gezondheidsbeleid te realiseren.
 
De methodieken bevatten materialen en diensten ter ondersteuning. Dat kan gaan om zowel ‘tastbare’ producten zoals affiches, folders, presentaties, … als ‘niet-tastbare’ middelen zoals een vorming.

 
Van database tot publieke website

Tot voor kort werden de preventiemethodieken door Zorg en Gezondheid in een afgesloten database bewaard. Daar komt nu verandering in. Preventiemethodieken.be zorgt voor een publieke ontsluiting van deze methodieken en wordt permanent geactualiseerd.
 
Wil je aan de slag met preventiemethodieken? Contacteer het Logo van jouw regio voor ondersteuning en advies op maat.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen