Teken jij ook voor een sterk preventiebeleid?

De roep om te investeren in preventie klinkt luider dan ooit. De Logo’s startten daarom met een 15-tal experten het Preventieplatform, dat verhoogde aandacht én investeringen vraagt voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie in alle sectoren en beleidsdomeinen.

Uit studies blijkt dat 1 op de 3 Belgen last heeft van psychische problemen, meer dan 1 op de 3 te weinig beweegt, 1 op de 6 rookt en 1 op de 7 te veel drinkt. Een ongezonde leefstijl verhoogt het risico op welvaartsziekten, bepaalde vormen van kanker, depressie, dementie, …  Dit zet ons zorgsysteem zwaar onder druk en kost onze Belgische welvaart tientallen miljarden euro’s per jaar. Een performant preventief gezondheidsbeleid kan jaarlijks tienduizenden vroegtijdige overlijdens voorkomen.

Verhoogde aandacht voor preventie

De roep van experten om meer te investeren in gezondheidsbevordering en ziektepreventie valt helaas al jarenlang in dovemansoren. Slechts 2,2% van de gezondheidszorguitgaven vloeit naar preventie, terwijl het Europees gemiddelde 3.1% is. Wordt het geen tijd dat wij, als welvarend land, op zijn minst het Europees gemiddelde halen (3,1%) en idealiter de kroon spannen door dit budget op te trekken naar 5%?

Om deze oproep kracht bij te zetten, startten de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) vorig jaar met een 15-tal experten en sleutelfiguren het Preventieplatform op. Via het Preventieplatform vragen ze een verhoogde aandacht én investeringen voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie – en liefst in alle sectoren en beleidsdomeinen.

De kernuitdaging van het Preventieplatform is de gezondheid van iedereen te bevorderen, om zo bij te dragen tot meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren. Het wil streven naar een transformatie van een genezende zorg (curatief) naar het zorgen dat mensen gezond geboren worden en blijven (preventief).

Opiniestuk

Een eerste tekst verscheen in het voorjaar. Guy Tegenbos (journalist bij De Standaard en lid van het Preventieplatform) publiceerde dit artikel in De Standaard.

Sinds kort is er ook een charter, dat je terugvindt op de website www.preventieplatform.org. Het charter omschrijft de kernuitdaging, doelstellingen en de strategie van het Preventieplatform en werd al door heel wat beleidsmakers mee ondertekend.

Onderteken het charter

Onderken ook jij het belang om samen te investeren in maatschappelijke gezondheid, gezondheidsbevordering en ziektepreventie?

Onderteken nu mee het charter en lever een constructieve bijdrage aan een sterk preventief gezondheidsbeleid in België, over de verschillende beleidsniveaus en taalgrenzen heen.

Alle info: www.preventieplatform.org

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen