Vacature medewerker Algemene Ondersteuning Vlaamse Logo’s

De Vlaamse Logo’s (decretaal verankerd loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) geven als netwerkorganisaties mee een gezicht aan het preventiebeleid van de Vlaamse overheid, hun opdrachtgever. Om de gezondheid van de Vlaming en Brusselaar te verbeteren, werken we via partners uit ons werkingsgebied aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie in verschillende levensdomeinen. Met behulp van wetenschappelijk onderbouwde preventiemethodieken, aangeboden door partnerorganisaties, vertalen we de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op een duurzame manier naar een lokaal en loco- regionaal beleid, acties en projecten. Zo maken we van de gezonde keuze de meest evidente keuze voor iedereen.

De Logo’s worden in hun werking ondersteund door AOL. AOL versterkt de rol van de Logo’s in het Vlaamse preventielandschap, door aan te sluiten bij hun noden en behoeften en door tools aan te reiken om hun opdracht optimaal uit te voeren. Zo wil AOL maximaal bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid.
 
Momenteel zoekt AOL een medewerker voor inhoudelijke taken en communicatie-taken.
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen