Vacature Vlaams Instituut Gezond Leven: projectmedewerker indicatorenbevraging (voltijds, bepaalde duur)

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw is een expertisecentrum voor gezondheidsbevordering. Het instituut biedt strategieën, methodieken, advies en opleiding aan professionals die werken aan gezond leven en een gezonde leefomgeving. Ook een breed publiek kan bij Gezond Leven terecht voor thema’s als gezonde voeding, beweging, lang stilzitten, roken, mentale gezondheid en gezondheid & milieu. Momenteel zijn ze op zoek naar een projectmedewerker indicatorenbevraging.

 

De indicatorenbevraging is een vierjaarlijks onderzoeksproject, waarbij het (preventief) gezondheidsbeleid in verschillende settings (basis, secundair en hoger onderwijs, bedrijven, lokale besturen, ouderenzorg, jeugdhulp, lokale dienstencentra, kinderopvanginitiatieven en CAW’s) wordt onderzocht. Per setting wordt een vragenlijst opgesteld, afgenomen, verwerkt, gerapporteerd en verspreid. In 2021 zullen de resultaten van de voorgaande editie (bevraging 2019-2020) verspreid worden en zal de volgende editie opgestart worden. Je staat als projectmedewerker in voor de verschillende taken die bij dit proces komen kijken.
 

Je functie

Samen met een andere projectmedewerker, en ondersteund door een projectmanager, sta je in voor:
Bekendmaking van de resultaten van de voorgaande indicatorenbevraging
 • Je verdiept je in de rapporten waarin de resultaten opgenomen zijn. Het gaat om bevragingen bij ondernemingen, lokale besturen, lokale dienstencentra kinderopvanginitiatieven, CAW’s en lokale dienstencentra.
 • Je bouwt contacten op met netwerk- en koepelorganisaties en andere betrokkenen binnen de setting en bereidt met hun input een optimale verspreiding van de resultaten voor.
 • Je staat de verschillende stakeholders te woord over de resultaten, aan de hand van diverse communicatiematerialen (vb. samenvattende PowerPoints, motion- en infographics), die in samenwerking met de communicatiedienst/extern communicatiebureau ontwikkeld worden. Je moedigt hen aan om deze communicatiematerialen of resultaten te gebruiken binnen vormingen, rapporten en beleidsvorming.
 • Voorbereiding van de volgende indicatorenbevraging
 • Je zorgt voor de optimalisatie van de vorige en/of ontwikkeling van nieuwe vragenlijsten. Dit doe je in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid, thematische experten en stakeholders uit de verschillende settings.
 • Concreet sta je in voor de opmaak en methodologie van de vragenlijsten en ontwikkel je een visie voor het halen van voldoende respons en het vergroten van de beleidsimpact van de bevraging.
 • In latere fases van het project (indien verlenging) ga je de vragenlijsten testen bij respondenten en terreinwerkers, voer je de analyses uit in SPSS en schrijf je rapporten.
 

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig aantoonbare ervaring, bij voorkeur in menswetenschappen (sociologie, psychologie, gezondheidswetenschappen, bestuurskunde, communicatiewetenschappen…)
 • Je hebt ervaring in het uitvoeren van bevragingen (het volledige traject van voorbereiding tot rapportering) en je hebt dus een goede kennis van kwantitatieve (en kwalitatieve) gegevensverzameling en –analyse.
 • Werken met SPSS heeft voor jou geen geheimen en je hebt een goede kennis van Excel.
 • Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie (opmaak rapporten, geven van presentaties, advisering op maat, …).
 • Je werkt kwaliteitsvol en planmatig.
 • Je denkt proactief mee.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je bent flexibel en positief ingesteld.
 • Je kiest voor een gezonde levensstijl.
 

Het aanbod

 • Een uitdagende en zeer afwisselende job in een organisatie met maatschappelijk actuele en inspirerende thema’s, erkend als het expertisecentrum voor gezond leven in Vlaanderen.
 • Een prettige en vlotte werksfeer in een dynamisch team.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur tot 24/12/2021, onmiddellijke indiensttreding.
 • Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (PC 331), gratis woon-werkverkeer NMBS,fietsvergoeding, maaltijdcheques, flexibele arbeidsuren, uitgebreide opleidings- en ontwikkelingskansen.
 

Interesse?

Stuur ten laatste op 24 januari 2021 je sollicitatiebrief en cv in pdf-formaat in één document ter attentie van Linda De Boeck, directeur, naar vacature@gezondleven.be met referentie ‘indicatorenbevraging 2021’. Het sollicitatiegesprek gaat door op maandag 1 februari 2021. Er zal gevraagd worden een opdracht uit te voeren bij deze sollicitatie.
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Lien.VanderBiest@gezondleven.be, 02 422 49 31. Meer informatie over het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw vind je op www.gezondleven.be.
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen