Verlenging én verankering Bewegen Op Verwijzing

De Vlaamse overheid wil Bewegen Op Verwijzing verder (financieel) ondersteunen en verankeren. Bewegen Op Verwijzing helpt mensen met een gezondheidsrisico naar een actiever leven. Intussen kan je in meer dan 70% van alle Vlaamse en Brusselse gemeenten een beroep doen op een Bewegen Op Verwijzing-coach. Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, kadert de verlenging en verankering in een videoboodschap:

 

 

Tijdens deze COVID-19-crisis komt het belang van voldoende bewegen nog eens naar boven… Het is ook duidelijk dat blijven bewegen of daarmee starten niet voor iedereen eenvoudig is. De coaches ondersteunen deelnemers er graag in, om voldoende te bewegen, ook bv. na een coronabesmetting.

In deze uitzonderlijke tijden is er tijdelijk geen verwijsbrief van de huisarts nodig!

Op weg naar een structurele verankering

De Vlaamse overheid wil Bewegen Op Verwijzing dan ook verder (financieel) ondersteunen en verankeren. Om het bereik van (kwetsbare) inwoners te vergroten en het aantal deelnemers te verhogen, nam de overheid enkele belangrijke beslissingen:

  • Naast huisartsen, kunnen vanaf 2021 alle artsen patiënten doorverwijzen. Voor zorgprofessionals (bv diëtisten, psychologen, …) rollen we eerst een pilootproject uit op stedelijk én gemeentelijk niveau.
  • Elke trekker, per Eerstelijnszone, ontvangt opnieuw een incentive (enkel indien door deelname van de gemeenten 50% van de inwoners werd bereikt). Dit werkingsbudget wordt voornamelijk ingezet voor promotie. Het trekkerschap kan opgenomen worden door de zorgraad van de Eerstelijnszone.
  • Indien er een lokale overeenkomst is, mag de coaching doorgaan in een huisartsenpraktijk.
  • Het bereiken van mensen in een kwetsbare situatie blijft een belangrijk aandachtspunt. De terugbetalingstarieven blijven ongewijzigd.
  • Het doel is Bewegen Op Verwijzing structureel te verankeren in de Vlaamse regelgeving. Dat wilt zeggen dat er geen vaste einddatum voor de financiering van Bewegen Op Verwijzing zal zijn. 

Minister Beke bedankt alle partners die dit project mee ondersteunen en verder uitbouwen.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen