Zorg en Gezondheid lanceert Preventiemethodieken.be

Ben je op zoek naar methodieken, materialen of diensten om binnen jouw organisatie te werken rond gezondheidspreventie? Dan kan je terecht op de website www.preventiemethodieken.be.

  
Heel wat organisaties die werken rond gezondheidspreventie gebruiken preventiemethodieken. Die bieden de gebruiker een kader om het preventieve gezondheidsbeleid te realiseren.
 
De methodieken bevatten materialen en diensten ter ondersteuning. Dat kan gaan om zowel ‘tastbare’ producten zoals affiches, folders, presentaties, … als ‘niet-tastbare’ middelen zoals een vorming.

 
Van database tot publieke website

Tot voor kort werden de preventiemethodieken door Zorg en Gezondheid in een afgesloten database bewaard. Daar komt nu verandering in. Preventiemethodieken.be zorgt voor een publieke ontsluiting van deze methodieken en wordt permanent geactualiseerd.
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen