De Preventiepeiling in basis- en secundair onderwijs: deel 2

Hoe gaat het met het preventieve gezondheidsbeleid in jouw school?

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw nodigt opnieuw alle basis- en secundaire scholen in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel uit om deel te nemen aan de Preventiepeiling (luik 2).

In een korte bevraging van 10 minuten peilen ze hoe scholen ervoor zorgen dat hun preventief gezondheidsbeleid succesvol is. Bijvoorbeeld hoe ze communiceren over het gezondheidsbeleid van de school. Of ze samenwerken met andere organisaties en partners om acties en werkpunten te bepalen. En of ze de leerlingen betrekken bij het gezondheidsbeleid op school.

Deelnemen?

 

Meer info?

Preventiepeiling.be

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen