Het Vlaams Instituut Gezond Leven is een expertisecentrum voor gezondheidsbevordering. Het Instituut biedt strategieën, methodieken, advies en opleiding aan professionals die werken aan gezond leven en een gezonde leefomgeving. Ook een breed publiek kan er terecht voor thema’s als gezonde voeding, beweging, sedentair gedrag (lang stilzitten), roken, mentale gezondheid en gezondheid & milieu.

 

Om het team te versterken is Gezond Leven momenteel op zoek naar een gedreven projectmedewerker voor de implementatie van een Europees Bewegen Op Verwijzing model (2,5 jaar). Als partner van een Europees netwerk is het de bedoeling om materialen en elementen, die een meerwaarde kunnen betekenen voor de implementatie van Bewegen Op Verwijzing in Vlaanderen en Brussel, naar de Vlaamse en Brusselse context te hertalen en te implementeren.

 

Je functie...

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil iedereen op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven. Met onderbouwd advies, opleidingen, concrete tips en kant-en-klare projecten. Je kent het instituut misschien wel van de voedings- en bewegingsdriehoek? Of 10.000 stappen? Momenteel zijn ze op zoek naar een ICT-medewerker.

Zin om het communicatieteam van het Vlaams Instituut Gezond Leven te versterken met je passie voor ICT? Check alvast de organisatie op www.gezondleven.be.

 

Je functie

• Je bouwt en onderhoudt het intranet van Gezond Leven, opgebouwd via SharePoint.

• Je werkt nieuwe tools uit binnen SharePoint die de bedrijfsprocessen van Gezond Leven vereenvoudigen.

• Je beheert de toegangsrechten voor informatie voor alle interne collega’s en externe partners.

• Je...

Logo Mechelen vzw is een netwerkorganisatie die in opdracht van de Vlaamse overheid instaat voor het realiseren van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen binnen het werkingsgebied van 2 steden en 16 gemeenten in onze regio.

We zijn op zoek naar een creatieve en flexibele medewerker met expertise in communicatie en een passie voor gezondheidspromotie. We bieden een vervangingscontract voor 6 maanden (1 april tot en met september 2019) in het kader van een bevallingsverlof.

 

Inhoud

Je werkt mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen door binnen onze organisatie aanspreekpunt te zijn voor enkele settings en thema´s waarbinnen Logo Mechelen haar dienstverlening aanbiedt.

Je maakt deel uit van het team dat in samenwerking met netwerkpartners (zoals lokale besturen, welzijns- en gezondheidsorganisaties,...

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw zoekt een projectmedewerker preventie gezondheidsongelijkheid. De Vlaamse Regering kende voor de periode van december 2018 t.e.m. december 2021 een subsidie toe aan de VVSG voor het organiseren van een 10-tal lokale preventieprojecten verspreid over gans Vlaanderen gericht op het verminderen van gezondheidsongelijkheid en die elk op hun manier inspirerend zullen zijn voor wat lokale besturen kunnen betekenen in de aanpak van gezondheidsongelijkheid.

 

Als projectmedewerker preventie van gezondheidsongelijkheid ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van alle aspecten van deze opdracht. Je bent een communicatieve netwerker die andere organisaties betrekt, inspraakmomenten organiseert en in dialoog gaat met de lokale besturen die een project indienen. Je stelt een stuurgroep die de projecten opvolgt,...

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen zoekt een tijdelijke stafmedewerker (100%).

Om valincidenten bij ouderen te voorkomen, werd in 2011 het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) opgericht. De werking van het EVV verloopt in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en verschillende partners die de thuissetting en woonzorgcentra vertegenwoordigen. De opdrachten situeren zich binnen vier resultaatsgebieden rond het thema val- en fractuurpreventie bij zowel thuiswonende ouderen als ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven:

  • Het aanbieden van informatie, documentatie en advies
  • Het ontwikkelen van methodieken en materialen die, wat effectiviteit betreft, wetenschappelijk onderbouwd zijn
  • Disseminatie van methodieken
  • Het ondersteunen van de implementatie van...
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen