Diensten

Wil jij je inwoners, werknemers, leerlingen, patiënten, cliënten … overhalen om te kiezen voor een gezonde levensstijl? Wil je werken aan een gezonde leefomgeving of een gezondheidsbeleid?

Dan kan je bij het Logo terecht. Hieronder ontdek je onze dienstverlening.

 

Kwaliteitsvolle informatie

Met feiten en cijfers informeren de Logo’s je over het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid, over de strategieën, projecten en campagnes. Dat doen ze in een begrijpelijke taal. Zo zijn de do’s en don’ts in preventie duidelijk en kies je zonder twijfel voor de meest effectieve aanpak.

In de wereld van gezondheid wordt veel onzin verkocht, des te meer als er commerciële belangen mee gemoeid zijn. De Logo’s waken over de wetenschappelijke grond van de informatie die zij verspreiden.

Zoek je een goede methode om de fitheid van je werknemers te verhogen? Wil je op lange termijn werken aan de mentale veerkracht van je leerlingen? Of wil je het thema gezondheid in je lokaal beleid gestalte geven? Dan volstaat informeren niet. Ook voor een grondigere aanpak kan je bij de Logo’s terecht.

De juiste partners voor jouw actie, project of beleid

Ben je op zoek naar medewerking voor je project, maar weet je niet goed waar te beginnen? Contacteer het Logo van je regio. Binnen zijn netwerk gaat het Logo op zoek naar de juiste partners.

Organiseer je een workshop, vorming of opleiding en ben je op zoek naar een begeleider? De Logo’s werken samen met deskundige lesgevers (diëtisten, artsen, psychologen, tabakologen…). Zo ben je verzekerd van onderbouwde, kwaliteitsvolle informatie.

Netwerken en overleg

Aan één zeel trekken en alle neuzen in dezelfde richting zetten voor een betere gezondheid? De Logo’s mobiliseren in hun regio zo veel mogelijk mensen en organisaties om samen te werken aan een gezonde leefomgeving en een betere gezondheid voor iedereen.

Wil je plannen maken of van gedachten wisselen met andere gezondheids-, milieu- of huisvestingsambtenaren, welzijnswerkers, tabakologen, CLB’s, diëtisten…? Het Logo organiseert overlegmomenten per sector, per discipline of met allemaal samen. Over valpreventie, over het dichten van de gezondheidskloof, om een project te evalueren… Op niveau van de regio, de gemeente of zelfs op wijkniveau. Alles kan, zolang het maar gezondheidswinst oplevert. Want de Logo’s geloven sterk in het motto ‘Eén plus één is drie’.

Vragen en klachten over milieugerelateerde gezondheid

Elk Logo – behalve in Brussel – heeft voor het thema gezondheid en milieu een medisch milieukundige in dienst. Iedereen, ook de burger, kan bij de medisch milieukundigen terecht met gezondheidsklachten waarvan hij of zij vermoedt dat het binnen- of buitenmilieu aan de oorzaak ervan ligt. Ze beantwoorden vragen als:

  • Mag je sporten langs een drukke weg?
  • Hoe kan je schimmelproblemen in je woning vermijden?
  • Hoe voorkom je een tekenbeet?
  • Hoe gevaarlijk is straling?

De medisch milieukundigen doen ook aan voorlichting en risicocommunicatie. Zij ondersteunen ambtenaren en beleidsmakers, artsen en lokale organisaties met inhoudelijk advies, materialen en methodieken. Ze signaleren knelpunten op het vlak van gezondheid en milieu aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Meer informatie lees je op hun website.

Advies, ondersteuning en coaching

Je ziet in je omgeving een toename van risicogedrag of gezondheidsproblemen en je wil erger voorkomen? Je wil je omgeving aansporen om het zo gezond mogelijk te doen? Contacteer het Logo van je regio voor advies over de gepaste strategieën, projecten, materialen of partners. De Logo's bekijken samen met jou welke ondersteuning nodig is om je gezonde plannen uit te voeren.

Wil je meer doen dan een eenmalige actie of een enkel project? De Logo's coachen je bij een beleidsmatige aanpak van gezondheid: van een goede probleemanalyse, planning, uitvoering en evaluatie tot voortzetting op langere termijn.

Kant-en-klare gezondheidsprojecten, materialen of maatwerk

Bij de Logo's vind je projecten zoals Oog voor Lekkers, Bullshit Free Generation en de jaarlijkse oproep voor griepvaccinatie. Maar ook voor jouw specifieke vraag zoeken de Logo's naar de beste oplossing.

Om over campagnes en projecten te communiceren kan je bij de Logo's aankloppen voor spelmateriaal, draaiboeken, tentoonstellingen, inspiratiekoffers, stappentellers, CO²-meters, buikvetmeters, affiches, folders, spandoeken… Veel materiaal is kosteloos of digitaal beschikbaar of uitleenbaar. Een bijna volledig overzicht van de keldervoorraad vind je in de webshop van het Logo uit jouw regio. Ben je op zoek naar iets specifieks? Contacteer ons

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen