← Vorige

Gezondheid en milieu: een hot item in de huisartsenpraktijk?

 

Onze fysieke leefomgeving heeft een impact op onze gezondheid. Ziekteverschijnselen die veroorzaakt worden door het milieu uiten zich vaak als luchtweginfecties, hoofdpijn of andere niet-specifieke symptomen.

Welke ervaringen heb jij hiermee als huisarts en hoe ga je hiermee om? Tijdens de LOK-voordracht 'Gezondheid en milieu: een hot item in de huisartsenpraktijk?' krijg je een korte introductie in het vakgebied van de medische milieukunde. Daarna ontdek je de ondersteuning die je als huisarts kan krijgen bij vragen van patiënten over gezondheid en milieu. De voordracht is doordrongen van concrete casussen en voorbeelden.

Voor wie?

Huisartsen
 

Wie kan de voordracht organiseren?

Een huisartsenkring of LOK 

Praktisch

De voordracht duurt 1 à 2 uren en is gratis.

Volgende punten komen aan bod:

-              Wat is het vakgebied van de medische milieukunde?

-              De impact van het milieu op de gezondheid in Vlaanderen en de rol van risicoperceptie.

-              Logo Kempen ondersteunt de huisarts bij vragen van patiënten over gezondheid en milieu.

-              Wie doet wat in het Vlaams medisch milieukundig netwerk?

-              Algemene werking van Logo Kempen a.h.v. bruikbare methodieken over preventieve gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk.

 

Praktisch

De voordracht duurt 1 à 2 uur en is gratis.

Het Logo zet je op weg

Wil je een gratis voordracht ‘Gezondheid en milieu: een hot item in de huisartsenpraktijk?’ organiseren? Neem dan contact op met de medisch milieukundige van het Logo.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen