Ma04Dec

Gezondheidsconferentie Milieugezondheidszorg

Maison de la Poste
Gare Maritime Picardstraat 7
1000 Brussel
Voorstelling Gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg
{vlaamselogos}

Gezondheidsdoelstellingen zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen op vlak van preventie met het oog op het behalen van gezondheidswinst op bevolkingsniveau.

Door gezondheidsdoelstellingen vast te leggen creëren we een breed maatschappelijk draagvlak. Voor het eerst lanceren we een gezondheidsdoelstelling over Milieugezondheidszorg. Het Departement Zorg doorliep samen met heel wat organisaties en personen een traject om deze doelstelling uit te werken.
Tijdens de conferentie stelt Departement Zorg de Gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg voor.
Hierin ligt de focus op drie subthema’s:
 
1. klimaatgezondheid
2. leefkwaliteit (gericht op luchtkwaliteit en geluid)
3. zeer zorgwekkende stoffen
 
De Gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg zal verder richting geven aan het Vlaamse preventief gezondheidsbeleid in het kader van Milieugezondheidszorg.
 
{vlaamselogos}
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen