Vorming: groepssessies ‘Blijf valangst de baas’

‘Blijf valangst de baas’ zijn interactieve groepssessies voor oudere personen. Tijdens de sessies krijgen zij kennis en vaardigheden mee om:

 • de bezorgdheid om te vallen te verminderen
 • de kans op vallen te verkleinen
 • optimaal gebruik te maken van de eigen mogelijkheden
 • meer aan lichaamsbeweging te doen (via makkelijke bewegingstussendoortjes)

De groepssessies passen perfect in de visie van het nieuwe woonzorgdecreet (van 01-01-2020), het Geïntegreerd Breed Onthaal en de buurtgerichte zorg. Ze stimuleren het buurtgericht werken en ondersteunen de oudere in zijn/haar sociale netwerken.

Voor wie?

Senioren

Wie kan de groepssessie organiseren?

Iedereen die werkt met ouderen. Het is een laagdrempelige cursus die binnen een ruime context kan ingezet worden.

 • Lokale besturen: dienst welzijn, dienst sport, dienst vrije tijd, dienst cultuur
 • Lokale dienstencentra
 • Ouderenadviesraden, incl. het regionaal platform ouderenbeleidsparticipatie
 • Ouderenverenigingen (S-plus, Okra, Neos,…)
 • Eerstelijnszones
 • Ziekenfondsen
 • Woonzorgcentra
 • Ziekenhuizen

Praktisch

 • De groepssessies vormen een geheel van 5 sessies.
 • Elke sessie duurt ongeveer 2 uur. Het programma verloopt als volgt:
 • Introductie van de cursus
 • Wat is valangst en hoe ga je ermee om?
 • Meer bewegen via simpele oefeningen
 • Risicofactoren en de maatregelen hiervoor
 • Terugblik
 • Een vaste groep voor de 5 sessies is vereist. Per groep is er een maximum van 12 deelnemers.
 • Er is een pool van lesgevers beschikbaar. Zij zijn opgeleid door het EVV.
 • De prijs per sessie is 150 euro + verplaatsingskosten; 5 sessies kosten 750 euro + verplaatsingskosten.

De organisator is vrij om een bijdrage aan de deelnemers te vragen.

Het Logo helpt je op weg

Wil je een de groepssessies 'Blijf valangst de baas' organiseren? Het Logo van jouw regio helpt je op weg.

← Vorige

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen