Hulpverleners gezocht m.b.t. onderzoek zelfmoordgedachten bij mannen.

Ongeveer drie op de vier personen die overlijden door zelfdoding zijn mannen. Hoewel zelfdoding telkens het gevolg is van een complex samenspel aan factoren, wijst onderzoek echter uit dat verschillen in hulpzoekend gedrag een mogelijke factor is die bijdraagt aan het hogere suïcidecijfer bij mannen, én vertonen mannen een hogere uitval tijdens een behandeling.

Met dit onderzoek wil het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie inzicht krijgen op de noden van hulpverleners m.b.t. het werken met mannen met (een verleden van) zelfmoordgedachten en/of zelfmoorgedrag, in vergelijking met vrouwen of personen met een andere genderidentiteit.

Heb jij ervaring in het werken met mannen met zelfmoordgedachten? Vul de online vragenlijst in en/of neem deel aan de online focusgroep. Je kunt deze oproep ook helpen verspreiden binnen jouw professioneel netwerk.

Meer info

 

Voorbeeld van afbeelding

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen