Beleidsmateriaal: Geestig gezond op de planken

Toneelvoorstellingen over zelfdoding binnen de schoolcontext worden afgeraden. Kies je er toch voor om een toneelvoorstelling over dit thema aan te bieden, voorzie dan zeker voldoende ondersteuning en omkadering.

De infofiche ‘Geestig gezond op de planken’ biedt tips en aandachtspunten aan omtrent het beoordelen van een toneelstuk over zelfmoord, het organiseren van een nabespreking, de opvang van risicoleerlingen en het inbedden van dit thema in een breder beleid rond geestelijke gezondheid en suïcidepreventie op school.

Wens je meer achtergrondinformatie over dit thema of wil je aan de slag met specifieke tools (vb: voorbeeldbrief voor ouders, hulpkaartje, nabespreking in de klas)? Raadpleeg dan de achtergrondtekst bij de theateradviezen.

Waarvoor kan je dit materiaal gebruiken?

Jongeren zijn een risicogroep voor zelfdoding en zijn bovendien meer vatbaar voor eenzijdige beeldvorming. Hierdoor kan een ondoordachte blootstelling aan nieuwsberichten, theatervoorstellingen, films of documentaires over zelfdoding ervoor zorgen dat jongeren sneller zelf dit gedrag stellen of zelfmoord als een oplossing en uitweg zien. Om die redenen ontraden experts in de suïcidepreventie toneelvoorstellingen over zelfdoding binnen de schoolcontext.

Wie kan dit materiaal gebruiken?

Verantwoordelijken binnen scholen en lokale besturen (cultuurcentra, dienst welzijn/gezondheid) die instaan voor het boeken van toneelstukken.

Bestelinformatie

Het materiaal kan je onder de rubriek 'Bestanden' downloaden.

Meer weten?

geestelijkegezondheid@logobrugge-oostende.be of 050 32 62 94

 

(copyright foto)

← Vorige

theater
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen