Webinars en online opleidingen

Omwille van de coronamaatregelen kunnen fysieke infosessies en workshops op dit moment niet doorgaan. Toch is het in deze tijden meer dan ooit belangrijk om geïnformeerd te blijven over thema's binnen de preventieve gezondheidszorg.

Om jullie hierin op weg te helpen, maakten de Logo's een overzicht van webinars die georganiseerd worden door de Logo's, onze partnerorganisaties en organisaties op het terrein.

  • Ben je een gezondheidsprofessional of werk je rond gezondheid in jouw organisatie of lokaal bestuur? Dan vind je zeker jouw gading in de webinars voor professionelen.
  • Ben je op zoek naar webinars om die voor jouw doelpubliek interessant kunnen zijn? Bekijk dan het aanbod voor het brede publiek.
Webinars en online opleidingen voor professionelen

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Webinar voor zorg- en welzijnsprofessionals

Tijdens het webinar 'Motiverend communiceren met je patiënten/cliënten over vaccinatie' krijg je antwoorden op vragen als: Hoe versterk je als zorgverlener motivatoren in gesprekken met cliënten/patiënten? Hoe ga je om met vaccinatietwijfel? Welke gesprekstechnieken kan je hierbij gebruiken?

Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaamse Logo's, VIVEL

Webinar voor communicatieprofessionals

In een webinar, gericht aan iedereen die betrokken is bij de communicatie over vaccinatie, geven Zorg en Gezondheid en het Nationaal Crisiscentrum meer toelichting bij de recent ontwikkelde vaccinatie-communicatie.

Agentschap Zorg en Gezondheid

Webinar 'Communiceren rond COVID-19-vaccinaties met behulp van de brainstormkit'

In dit webinar wordt de brainstormkit vaccinatie voorgesteld. De brainstormkit gidst eerstelijnszones, lokale besturen en lokale actoren bij het ontwikkelen van sensibiliseringsacties rond COVID-19-vaccinaties. Dit op maat van inwoners, met bijzondere aandacht voor kwetsbare en/of moeilijk bereikbare groepen.

Vlaamse Logo's, Vlaams Instituut Gezond Leven

Webinar 'Communiceren & sensibiliseren over COVID-19-maatregelen en vaccinaties':

Volledige opname

Playlist met opnames per spreker

Presentatie (pdf)

(Her)bekijk het webinar van 28/01/2021  'Communiceren & sensibiliseren over COVID-19-maatregelen en vaccinaties'. Naast sprekers Maarten Vansteenkiste (UGent) en Leen Van Brussel (Vlaams Instituut Gezond Leven) komen ook enkele praktijkvoorbeelden aan bod.

Vlaamse Logo's, Eerstelijnszones & partners

Webinar 'Veilige en kwaliteitsvolle praktijkvoering in tijden van pandemie'

Tijdens dit webinar worden de basisprincipes van veilige zorg in de eerste lijn toegelicht en worden praktische adviezen en tools vanuit Domus Medica aangereikt.

Domus Medica

Webinar verluchten en ventileren

Vijf experten beantwoorden vragen over de verspreiding van het virus, de screening van binnenluchtkwaliteit, het meten van het CO2-gehalte in een klaslokaal en het belang van ventilatie.

Onderwijs Vlaanderen

Webinars Artsen Zonder Grenzen:

Webinar 1: COVID-19 en huisbezoeken access passcode: aW=#4Dnw   De presentatie kan je hier downloaden.

Webinar 2: Testing, tracing en quarantaine access passcode: 5Pn$nARx    De presentatie kan je hier downloaden.

Webinar 3: Thuis- en zelfzorg access passcode: 19z75#=T    De presentatie kan je hier downloaden.

3 webinars met inhoudelijke informatie over het coronavirus, over hoe veilig op huisbezoek te gaan, over testing, tracing en quarantaine en over zelfzorg en zorg voor een naaste. Gericht op professionals in diverse settings.

Artsen zonder Grenzen en Stad Antwerpen

‘Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd’

Mensen in kwetsbaarheid detecteren en bereiken: het vormt een hele uitdaging, zeker tijdens deze coronacrisis. In deze webinar ga je concreet aan de slag met dit thema: Wat zijn goede praktijken? Wat zijn aandachtspunten? Welke tips kunnen ze meegeven? Welke organisaties kunnen lokaal ondersteunen?…

VAPH, VVSG, Onafhankelijk Leven

Ontdek hoe familie of vrienden jou mee kunnen sterken in je veerkracht

We zijn al twee maanden in de ban van corona. Wie in zorg en welzijn werkt, staat al weken in de frontlinie. Met alle daarbij horende stress en vermoeidheid. Hoe kunnen partners, families en vrienden de mensen actief in zorg en welzijn ondersteunen? Kris Vanhaecht gaat hierover in gesprek met Peter Adriaenssens, Ilse De Pauw en Katleen Evenepoel.

De ZorgSamen

Vormingen rond suïcidepreventie

Suïcidepreventie is een taak van iedereen, al is dit geen evidente opdracht. Gelukkig sta je er niet alleen voor. In de online vormingen en trainingen van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) leer je op de juiste manier omgaan met zelfdoding binnen je bedrijf, organisatie of vereniging.

VLESP

Suïcidepreventiereflex voor hulpverleners

De suïcidepreventiereflex is gebaseerd op de ‘Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag’, ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Aan de hand van deze e-learningmodules en oefeningen leert SP-Reflex hoe je als hulpverlener deze richtlijn in de praktijk omzet.

VLESP

Vormingen VAD 

 

VAD heeft een lange traditie van het aanbieden van opleidingen en vormingen over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Over een aantal onderwerpen kan je nu ook online vormingen volgen, gratis, op je eigen tempo en gewoon van aan je bureau. Dit aanbod is interessant voor iedereen die in het professionele leven met deze thema’s in aanraking komt.

VAD

 

 

Webinars en online opleidingen voor het brede publiek

 

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Al je vragen over de Coronalert-app beantwoord

Filmpje waarbij de app Coronalert en vooral het gebruik ervan toegelicht wordt: hoe werkt de app, hoe kan je hem installeren en welke informatie kan je er vinden? Wat maakt de app zo veilig?

Dr. Gouhie, ARhus, AZ Delta, Eerstelijnszone Midden-West-Vlaanderen, Open School Kortrijk-Roeselare en Stad Roeselare

E-learning over verontrustende inhoud op het internet

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) ontwikkelde een gratis e-learning die je leert om gepast te reageren op verontrustende berichten. De e-learning bestaat uit vier delen: een korte quiz en drie leermodules. 

VLESP

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen