Sensibilisering van ouderen

Vaccinatie

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Materialen vaccinatiecampagne gericht op bewoners van woonzorgcentra

Een overzicht van de materialen uit de communicatiecampagne die gericht zijn op bewoners van woonzorgcentra.

Agentschap Zorg en Gezondheid

Filmpje 'Wie kan zich wanneer laten vaccineren?'

Dit heldere filmpje legt uit welke doelgroepen wanneer gevaccineerd worden, volgens de huidige planning. Kan je bijv. delen op je Facebookpagina om je achterban in te lichten.

VRT

 

Preventieve maatregelen

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Charter als leidraad

Het charter ‘Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving?’ biedt een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken.

Vlaamse overheid, Vlaamse ouderenraad en andere

 

Geestelijke gezondheid

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Hulplijnencampagne

Video’s, Facebookberichten en affiches om alle Vlaamse hulplijnen (Tele-onthaal, 1712, Awel, Nupraatikerover, De Zelfmoordlijn, De Druglijn en Stop it Now!) bekend te maken. Zij staan paraat om de mensen door de donkerste periode van het jaar te loodsen.

Vlaamse overheid

Charter als leidraad 

Het charter ‘Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving?’ biedt een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken.

Vlaamse overheid, Vlaamse Ouderenraad en andere

Draaiboek voor lokale opbelacties

Draaiboek van de VVSG en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor lokale opbelacties. Met een opbelactie of telefoonproject kan je een levenslijn werpen naar ouderen in sociaal isolement. 

VVSG

Ouderen helpen omgaan met stress

De snelcursus psychosociale opvang bevat een actiekaart 'Ouderen en COVID-19. Te vinden vanaf pagina 16 in de pdf.

Inter-Agency Standing Committee (IASC)

Impact op mensen met dementie 

Wat is de impact van COVID-19 op mensen met dementie? Wat betekent het voor hun mantelzorgers en de professionele verzorgers?

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

 

<< Terug naar 'Communiceren en inspireren in tijden van corona'

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen